De jaren ’30

Op 26 februari 1930 is het zover, de eerste opkomst van stichting Scouting Don Bosco wordt gedraaid. Er is redelijk veel bekend over de historie van Don Bosco, er werden namelijk logboeken bijgehouden. In het begin werden deze geschreven door de Hopman. De eerste Hopman van Don Bosco was Hopman Reintjes. Don Bosco heeft in de vele jaren van haar bestaan in verschillende gebouwen gezeten. Zo zijn er in de jaren dertig opkomsten geweest in/op:

 –            het Witte Paardestraatje van glazenier Stockhof de Jong

–            de paardestal van de tramremise op de torenstraat

–            het Daggeldershuisje in Soest-Zuid

–            de garage van Fugers aan de Steenhofstraat

–            de houtloods van Rademaker op de Lange Brinkweg

Op 13 juli 1935 neemt Don Bosco een gebouw aan de Dalweg in gebruik.

Op 5 februari 1933 wordt de Wigwam op de Korte Brinkweg in gebruik genomen. Hiervoor had de Kapelaan van de parochie van Soestdijk gezorgd, onder andere door landelijke loterijen.

Jan Koelink zat in 1932 als verkenner bij de Don Bosco. Ook Jack en Jan Nijman, Ton Beuken, Georg Batenburg, Wim van den Brink, Lambert en Harry Rademaker, Toon Fugers en Anton van den Dijssel zaten bij Don Bosco. De leiding bij de welpen waren J. Rupert (akela) en S. Rupert (bagheera).

Hopman Reintjes werd ondersteund door de vaandrigen Rademaker en M. Batenburg.

10 oktober 1933

Patrouille-indeling

 VossenZwaluwenKoekoeken
PLJ. BosboomI. SmitsD. de Greeff
APLP. WeytsH. ZoeteliefSt. Rademaker
 G. BeukenJ. ContelierC. Walraven
 J. KoelinkT. BeukenA. Batenburg
 C. v.d. BergA. EpskampH. Hageman
 L. van HeesN. de Klerk 

Er werden opkomsten gedraaid op zondag en op een doordeweekse avond, woensdag of donderdag. EHBO-lessen werden verzorgd door dokter Rupert.

Tegen 7 u ’s ochtends waren alle verkenners en welpen (W. van de Brandeler uitgezonderd) op het Kerkplein. Ook de André de Thayehorde. Voor de H. Mis wed door vaandrig Rademaker de verkennerswet voorgelezen. Om 7 u. deed de aalmoezenier U. Reijers de H. Mis, waaronder allen communiceerden, hetwelk een zeer ordelijk verloop had.

Na de H. Mis had naast het hoofdkwartier de vlaggenparade plaats. Akela Rupert deed de horderoep, waarna de verkenners in carré er omheen kwamen. Nadat de staf gearriveerd was werd de vlag gebroken, daarna gebed, inspectie en vachtenschouw. De aalmoezenier wijdde de St. Joris-bloemen, welke door mij aan de resp. leidsters en p.l.’s werd uitgedeeld. Deze zorgden voor verdere uitdeling. Hierna had een gezamenlijk ontbijt plaats in ’t H.K., wat zeer geanimeerd was. Bijna allen waren den gehelen dag in uniform.

Om half 8 ’s avonds waren allen weer bij ’t H.K. voor de sluiting, daarna ging de hele kliek naar de duinen voor ’t St. Joriskampvuur. De rally van verkenners en welpen was reuze leuk. Het kampvuur werd geheel volgens officiële agenda afgewerkt. Jammer dat ik zelf de geest kwijt was, daar ’t vuur slecht wilde branden en dit ook nadelig werkte. Later bleek echter, dat hiervan weinig op de verkenners en welpen heeft gereageerd. Akela Rupert had haar verslag over ’t afgelopen jaar bijzonder goed verzorgd. Ongeveer kwart over negen gingen we huiswaarts.

Hopman Reintjes werd opgevolgd door G.J. Schalkx op 17 oktober 1934. Dit was een groepsbijeenkomst met de welpen en de verkenners. Ook de commissaris Van de Brink was daarbij aanwezig. De nieuwe hopman werd door de commissaris en de aalmoezenier geïnstalleerd.

Hopman Schalkx wordt vervolgens weer door L. Rademaker opgevolgd. Don Bosco is ook bij de World Jamboree geweest in Vogelenzang bij Haarlem.

Het logboek uit 1938 bevat verslagen van de opkomsten geschreven door de PL’s en soms de APL’s van de patrouilles Wolven, Vossen en Herten. De hopman tekende ook in het logboek voor gelezen. Ook de hopman hield een logboek bij.

Voor de oorlog bloeide Don Bosco op. Daaruit volgde een afsplitsing van Don Bosco, de André de Thayegroep. Zij nam plaats achter het verkooplokaal van Jut, een tweedehands meubelverkooppunt op de Korte Brinkweg. Zij noemde het de Wigwam. Er wordt gezegd dat er in dat gebouw nog een mozaïekfiguur op de wand moet zitten van St. Joris en de draak.