De jaren ’40

In de Tweede Wereldoorlog bezetten de Duitsers de basis. Zij maakten hiervan een munitiedepot. Scouting werd toen verboden, omdat het een te goede concurrent van de Hitlerjugend was. De verkenners moesten de kas inleveren. Ook moesten zij badges en dergelijke inleveren. Een van de verkenners van Don Bosco heeft in die tijd een logboek bijgehouden. Dat moet nog ergens zijn.

Na de oorlog moest de basis opnieuw opgebouwd worden. Door de zware belasting van de wapens en munitie moest er een nieuwe vloer ingelegd worden. In het begin na de oorlog bloeide Scouting in zijn geheel weer op. Het was niet meer verboden en dat maakte Scouting interessant.

Een stuk André de Thaye groep

Het logboek van de hopman van de André de Thayegroep stopt op 2 april 1941 en gaat verder op 23 mei 1945. W. van de Brink, nog PL voor de oorlog, staat op om als aspirant hopman de troep van 32 verkenners te leiden. De heer Gräffner is vaandrig. Op 28 en 29 juli zijn de verkenners op kamp geweest naar Berg en Bosch. Gebruikelijk was om ’s avonds brood te eten. ’s Ochtends stond iedereen om 6.15 uur op. Om 7 uur werd er een Mis gehouden. De warme maaltijd werd zondagmiddag gekookt en genuttigd.

Na de zomer van 1945 sloot vaandrig G.A.M. Smit aan.

Van 1945 tot en met 1951 is een bundel met verslagen van de groepsvergaderingen. Op de eerste pagina staat dat het gaat om de André de Thayegroep uit Soestdijk. Het gaat om hopman Van de Brink, vaandrigs Gerard en Harry Smit en nog twee vaandrigs Henny Geurts en Henk van de Hoff. Er worden discussies gehouden over de troep- en groepsnamen, en met name welke beschermheilige gekozen zouden moeten worden. Groepsnaambandjes kostten f 0,20 per stuk. Bepaalde personen worden benaderd voor belangrijke functies, zoals Oubaas. De André de Thaye groep heeft een blauwgrijze das. Er zijn twee troepen binnen de André de Thayegroep. De ene groep heeft een bruine driehoek aan de das, de andere een groene. De namen zijn respectievelijk Albert Louseau troep o.l.v. hopman Smit en J.M. Viany troep o.l.v. hopman Van de Brink. Een opmerkelijke passage: “Een van de nieuwe welpen van Akela v.d. Brink heeft een niet katholieke vader en bezoekt een neutrale school. De aalmoezenier zal dit geval even onderzoeken, als hij niet gedoopt is kan hij niet toetreden, zowel dan wordt hij met open armen ontvangen, ofschoon zijn leidster hem eerst nog moeten leren bidden.”

Bij Don Bosco kwam hopman Ben Mulder aan de leiding. Bij de welpen kwam Annie van Meegen in 1948 aan de leiding.

Kampverslag 1946

Zomerkamp 1946 te Ootmarsum, 4 – 12 augustus

Zeven uur opstaan. Kwart voor acht H. Mis. Half 10 inspectie. De tijd tussen ontbijt en inspectie was veel te kort. Nog geen uur. Ikzelf maakte de tent in orde en keek of er uien lagen te slingeren in de keuken en rond te tent. De jongens liet ik afwassen want ik had in die twee dagen al gemerkt dat ze ontzettend zorgeloos waren. Hopman Heimeriks inspecteerde. Ik dacht dat er niets zou zijn aan te merken. Maar hij vond in de keuken een hele stookgelegenheid (een lucifer) en in de tent een naaimachine (zwart garen met een naald). Toch kregen we de standaard….                                                 W. Butselaar P.L. Koekoeken