De jaren ’60

In het begin van de jaren zestig werd de groepsraad gevormd door hopman Mulder, hopman Bosboom, vaandrig Wouters, Akela Drissen en de aalmoezenier Hermans. Op 29 juni wordt tijdens een groepsraad gepraat over een nieuw gebouw, een nieuw hoofdkwartier (H.K.). De welpen gaan die zomer naar Ruurlo, de verkenners naar Overasselt en de rowans maken een trektocht door België en Duitsland. Hopman Mulder neemt ook de taak als groepsleider op zich.

Het welpenteam wordt aangevuld met een Hathi Steeghuis en een Rakshia Castricum, die helaas ook snel weer de groep verlaten in de zomer van 1962.

In april 1962 zijn de Don Bosco groep en de André de Thayegroep officieus samengevoegd. De Rowans knapten het hoofdkwartier aan de Steenhofstraat op, zodat er geen nieuw H.K. gezocht hoefde te worden.

In 1962 volgde Jan Schalkx met succes de inleiderscursus en tijdens de viering van Christus Koning op de laatste zondag in oktober 1962 wordt hij geïnstalleerd als vaandrig. Ook de samenvoeging is dan officieel. Er zijn dan nog wel twee hordes met twee Akela’s, Drissen en Schouten. De twee lelievletten van de André de Thayegroep worden verkocht aan een groep in Abcoude.

Op 8 en 9 juni 1963 wordt in Overasselt de Koempoelan gehouden, hier zijn groepsleider Mulder, Akela Schouten, Hopman Bosboom en Vaandrig Schalkx naar toe geweest. Op 16 juli 1963 wordt in de groepsraad besloten dat de groepsdas maroen rood wordt.

Akela Drissen verlaat de groep in augustus 1963. Mia van Leeuwen wordt leidster bij Akela Schouten. Ook Hannie Pots versterkt het welpenteam. Het zomerkamp in 1963 van de rowans gaat naar België. De welpen van de André de Thaye horde gaan naar Helvoirt, die van de Dom. Saviohorde gaan naar Kootwijk. De verkenners hebben kamp op het “Mosterdveen” in Nunspeet.

In januari 1964 sluit Athi Fugers aan bij het welpenteam. Jan Schalks wordt rowanleider. Bert Schalkx en Peter Serné volgen een inleiderscursus. In april worden de twee welpenhordes, Dom. Saviohorde en de André de Thayehorde, samengevoegd, omdat er steeds vaker geen leiding was voor de Dom. Saviohorde. De leiding van deze horde bestaat dan uit Akela Schouten en Raksha Henny Pots. Op 3 mei 1964 vieren de Rowans hun 5 jarig jubileum. Tijdens de Sint Jorisdag in 1964 ontvangt groepsleider Ben Mulder de Gouden Jacobsstaf uit handen van de districtscommissaris Ph. Kraanen. In de zomer van 1964 gaan de welpen en verkenners naar resp. Borne en Lemelerveld en de rowans naar Oostenrijk voor een huttentocht.

In de herfst van 1964 wordt er veel gepraat over het ontbreken van een verwarming in de Wigwam. Inmiddels wordt er dan ook een groepsblaadje gemaakt: Dobos.

In het begin van 1965 wordt veel besproken over het leidingprobleem. De Hopman, Bosboom, wil de groep verlaten en er is geen opvolger. En ook bij de welpen moet hulp komen. In de zomer van 1965 gaan de welpen naar Maarsbergen, de verkenners naar Overasselt en de rowans naar België.

Akela Schouten verlaat in 1965 de groep vanwege haar huwelijk met de heer Van den Heuvel. Ook Wim Bosboom stopt ermee.

De rowans hebben hun opkomsten goed gedocumenteerd. Tot 1967 zijn logboeken bewaard gebleven.

In 1966 zijn de rowans op zomerkamp in Duitsland geweest. De verkenners zijn weer naar Overasselt geweest en de welpen hebben geen zomerkamp gehad.

In augustus 1967 helpen drie rowans, Henk van Asch, Henk Kok en Ben Lustenhouwer, bij het Zonnebloemkamp aan de Daan Fockemalaan in Amersfoort. De verkenners gaan naar de “Heezerhut” bij Valkenswaard, de welpen naar de Nrbetijnen-priorij “De Essenburg”nabij Hierden.

Op 12 november ‘67 is, samen met een andere katholieke groep uit Soest-Zuid, Niek Savio, Christus Koning gevierd. De Rowans verzorgde de Snert voor zo’n 120 welpen en verkenners. Ook in 1967 verschijnt er een editie van Dobos.

Op 26 juni 1968 wordt er een ouderraad opgericht. Zitting nemen de heren W.H. van Asch, Th.A. Ceelen, F.H. van der Hoven, H. Lustenhouwer en groepsleider Ben Mulder. Hierin wordt voorgesteld om een keer per jaar contributie te betalen. De bijdrage aan het hoofdkwartier van de Katholieke Verkenners bedraagt dan f 8,50 per jaar. Tijdens deze bijeenkomst wordt ook gemeld dat de Don Bosco groep per 1 oktober 1968 de Wigwam moet ontruimen.

Op 1 januari 1969 heeft Don Bosco 23 verkenners. In augustus 1969 verlaat Ben Mulder plotseling de groep. De leiding bestaat dan uit Jan Schalkx, Bert Schalkx, Hein Ceelen, mevrouw Van de Wansem, W. van Asch, Th. Ceelen, H. Lustenhouwer, J. de Bruin (welpenleidster), J. Huurdeman en A. Ceelen. De rowans zijn dan op zomerkamp geweest naar De Kluis Leuven bij St. Joris Weert. De verkenners zijn naar Bergen op Zoom geweest, met als leiding Bert Schalkx, Hein Ceelen, Ben Loth en Wim Majoor.

Op 1 januari 1970 heeft Don Bosco 22 verkenners.

3 mei 1960 het eenjarig bestaan van de rowans

Alweer een jaar voorbij. De zevende afdeling van de rowans is al weer een jaar oud. Onze chef Mulder en zijn assistenten maakten er een leuke dag van.

Als verrassing hadden ze een uniform. Sinds vorig jaar droegen we als rowans de verkennersbloes met de wing van de rowans, maar nu hebben we een eigen groene trui.

14-2-’61 Carnaval

Hier, hier hoera juichte de menigte die klaar was voor allerlei …

Daar de vaandrigs nogal laat kwamen, werd de tijd tot hun komst doorgebracht met het voor gek spelen op straat.

Na de aankomst der vaandrigs werd er met de beoordeling begonnen. Mevr v/d Sanden en mevr. Jonchure vormden de Jury. Zij kregen diverse aardige costuums en een zeer grote kleurenpracht v/d costuums te zien. De uitslag was tenslotte 1. en 2. Hans van de Sanden als marsman en Wani van Hall als landloper. …

Het einde van deze losbollige zotte avond was het gebed.

P.L. der Zwanen Harry Eggenkamp

31 januari 1963, uit het logboek van de rowans

Feest van Don Bosco patroon van onze groep

Geboren 1815 in Becchi. Gestorven 1888 in Turijn.

Don Bosco, vader van de jongens

Don bOsco, leraar van de jeugd,

Gij werkt voor het heil der zielen

En die te winnen was U vreugd

***

Don Bosco, gids voor onze zielen

Don Bosco, redder van de jeugd

Leer ons neigingen bedwingen

Leid ons de weg op naar de deugd

PvdH

Verslag groepsraad 9-4-64

Aanwezig: aalmoezenier – Chef Mulder – Akela Schouten – H. Pots – Chef Schalkx – Hopman

Bij deze groepsraad ontbrak A. Fugers die helaas na enkele weken weer uit onze gelederen vertrok daar zij zichzelf niet geschikt vond als leidster te kunnen optreden.

Hierdoor zit de Dom. Saviohorde nu nog steeds zonder leiding. Er werd het volgende besluit genomen: Begin mei gaan er 7 welpen over naar de troep. De 2 hordes worden voorlopig 1 horde o.l.v. akela Schouten. …

De opbrengst van “Een heitje voor een karweitje”bedroeg in totaal f 184,90, bijeengebracht als volgt:

Dom. Saviohorde f 56.30 (hoogste welp f 15.10)

André de Thayehorde f 80,05 (hoogste welp f 13, -)

Troep f 48.55 (hoogste verkenner f 9,30)

Voor de groep was dus bestemd f 92,50 …

1964 Het zomerkamp: de huttentocht in Oostenrijk

Maandag 27-7-‘64

Onder leiding van Jan en Piet vertrokken we 8.30 richting Heinrich Hueterhutte; 3 uur lopen. Slechts de Chef volgde het stoere spoor van de voormannen niet. Om zijn eigen tempo te kunnen lopen besloot hij over te steken naar de Lindauerhutte waar wij de volgende dag zouden arriveren…

Maandag 3 augustus 1964

Vergalden Tubingerhutte was de tocht vandaag, die door Piet en mij gegidst zou worden. Zoals gewoonte was geworden stonde we om half zeven op, om zeven uur ontbijten en om acht uur weg. …