De jaren ’70

Van de jaren zeventig zijn niet veel spullen bewaard gebleven. Een map met informatie van de groepsleider, een bundeltje groepsraadverslagen en twee logboeken. Ook in het archief van de gemeente Soest zijn wat documenten bewaard.

In mei 1970 is het de gewoonte om een ouder- en groepsraad tegelijk te houden. Gesignaleerd wordt dat er nu geen groepsleider is, bij het vertrek van de heer Mulder en geen rowanleider. Blijkbaar is de Wigwam nog in gebruik door de welpen. De heer Van Loon wordt secretaris van de groep. Op 26 februari 1970 neemt de groep afscheid van Jan Schalkx als rowanleider. De verkennerleiding bestaat uit Bert Schalkx, H. Ceelen en Bernlef Tap, de welpenleiding bestaat uit J. Huurdeman, A. Ceelen en R. Lustenhouwer

Op 1 januari 1970 waren er 22 verkenners. Het zomerkamp in 1970 ging naar ’s Heerenberg.

In 1971 ging het zomerkamp naar Meppen in Drenthe.

Ieder jaar moet Don Bosco zich inschrijven bij het Nationaal Hoofdkwartier van de Katholieke Verkenners in Den Haag. Op 1 januari 1972 is de stand als volgt:

Groepscommissie    
VoorzitterL.A.J. Schalkx
SecretarisJ.J. van Loon
PenningmeesterTh.A. Ceelen
  
Rang 
GroepsleiderL.A.J. Schalkx
AalmoezenierKap. Brummelhuis
Leden van 8 tot 11 jaar 
HordeAndré de Thaye horde
WelpenleiderR. Tap
Assistent welpenleiderM. van Laar
11welpen
Leden van 11 tot 15 jaar 
TroepDon Bosco
VerkennerleiderB. Tap
Assistent verkennerleiderP. Rooswinkel
Aspirant assistent verkennerleiderA. v.d. Winden
Aspirant assistent verkennerleiderTh. Ceelen
Aspirant assistent verkennerleiderW. Traa
14verkenners
Leden van 15 tot 18 jaar 
Rowan afdeling nummer 
Rowanleider 
Assistent rowanleider 
 Rowans
  

In de map van de groepsleider is veel informatie te vinden over de aanstaande fusie tussen alle scoutingzuilen in Nederland.

Het zomerkamp van de welpen in 1972 gaat naar een troephuis in Huizen. De verkenners gaan naar het clubgebouw van een Don Bosco groep in Loon op Zand.

Het is niet helemaal duidelijk, maar Reinalda Tap heeft in het najaar van 1972 de inleidingscursus gevolgd via de Hopman Masselmangroep en heeft daarvoor een certificaat ontvangen. Dit is te lezen in de Wiffelpoef: Het mededelingenblad van het district Eemland, nog onder de Nederlandse Padvinders Vereniging (NPV). In Media, het maandbulletin van Scouting Amersfoort komt de naam van mevrouw Koelink voor die voor de fusie de rang Districtscommissaris had voor de gidsen.

Op 1 januari 1973 is de fusie een feit. Scouting Don Bosco valt niet meer onder de Katholieke Verkenners, maar onder Scouting Nederland. Het gewest is Gelderland-Overijssel-Utrecht. In welk district Soest valt, is nog niet duidelijk, maar voorlopig Amersfoort. Op 1 januari is P.J. van de Wansem groepsleider. De 7 welpen worden geleid door Rooswinkel en B. Tap. De 10 verkenners worden geleid door B. Tap, H. Groenestein en Th. Ceelen. Er zijn ook nog 6 rowans.

In april 1973 lijkt het toch duidelijk te worden dat de Soester groepen in het district Eemland gaan horen. Piet van de Wansem schrijft bijdragen voor de Wiffelpoef, namens Scouting Soest.

In de zomer van 1973 gaan de verkenners naar het troephuis van de Gustaaf Adolfgroep in ’t Harde.

In september ’73 schrijft de penningmeester aan de groepsleider een belangrijke brief. Vanwege het ontbreken van een juridische basis voor het bestaan van de Don Bosco groep wil hij de verantwoordelijkheid als penningmeester niet meer dragen. Ook merkt hij op dat beheerszaken en spelleidingszaken te vaak door elkaar heen lopen en door de groepsraad wordt behandeld, terwijl er een ouderraad is voor de beheerszaken.

Op 1 januari 1974 zijn ingeschreven bij Scouting Nederland: Harry Groenestein en Cora Verhoef als welpenleiding voor 6 welpen, Harry Groenestein, P. v.d. Linden, Th. Schalkx, R. Schalkx en N. Cornelisse als verkennerleiding voor 19 verkenners, pastoor N. v.d. Vegt voor de Levensbeschouwing, mevrouw Verhoef als penningmeester, de heer Van Loon als secretaris en P.J. van de Wansem als voorzitter van het groepsbestuur. De mogelijkheid om namen voor groepsstichting in te vullen, is niet gebruikt. Uit een brief van drie leiding blijkt dat de sfeer binnen Don Bosco niet optimaal is en dat zij stoppen met leiding zijn. Daarentegen hebben Cora Verhoef en Piet van de Linden op 9/10 maart en 6/7 april 1974 hun basiscursus afgerond. Van de Wansem stopt in september 1974 met groepsvoorzitter zijn.

Het formulier van 1 januari 1975 zit ook in de map van de groepsvoorzitter. Piet van de Linden heeft de taak van V.d. Wansem overgenomen. De groepsstichting is in oprichting. Cora Verhoef, T. Kool, en Theo Schalkx zijn welpenleiding van 15 welpen, Piet van de Linden en Ton Schalkx leiden 8 verkenners.

Het zomerkamp voor de verkenners kan niet doorgaan, vanwege te weinig aanmeldingen.

In 1976 heeft Don Bosco 8 welpen onder leiding van Cora Verhoef, Ada Kool en Jos Schalkx, 9 verkenners onder leiding van Piet van der Linden en Jos Schalkx. In maart 1976 is de Stichting Don Bosco een feit.

Op 15 mei 1976 nemen de welpen van Don Bosco deel aan het districtswelpenspel bij de Anne Frank groep in Den Dolder. (deze groep bestaat niet meer)

De welpen hebben hun zomerkamp in het Pinksterweekend, in het Impeesa troephuis in Amersfoort. De verkenners gaan naar PBC Austerlitz tijdens de zomervakantie. Het kamp kost dan f. 70,- per kind. Piet van de Linden is hopman, Jos en Tom Schalkx zijn dan de andere leiding. In september 1976 starten de verkenners in de kantine van de heer Van de Dijssel.

In een brief aan de gemeente Soest van augustus 1976 wordt genoemd dat Don Bosco met kabouters en welpen draait. De verkenners zijn nog alleen jongens, maar het idee is wel om in dat aankomende jaar te starten met gidsen. Ook wordt in die brief de toestand van het clubgebouw uitgelegd, en dat deze in 1977 weer gereed moet zijn. De groepsvoorzitter legt ook uit dat de locatie aan de Steenhofstraat geen optimale is.

In september 1976 ontvangen de Scoutinggroepen post van de Scout-Shop. De nieuwe uniformen worden geïntroduceerd.

Op 14 mei 1977 wordt het clubgebouw opnieuw geopend. Er zijn toen golfplaten op het dak gekomen in plaats van dakpannen.

De verkenners zouden in de zomer van 1977 naar Ommen gaan, maar zijn uiteindelijk naar Apeldoorn geweest.

De welpen en kabouters hebben in 1977 Wageningen aangedaan. De leiding heet dan Akela, Bagheera en Chikai.

Van 1977 tot aan 1980 hebben de verkenners een degelijk logboek bijgehouden, van de patrouilles Cobra’s, Hyena’s en Condors. Enkele highlights.

In oktober 1977 hebben de verkenners en de gidsen een gezamenlijk kamp. De leiding bestaat uit Rieks Joosten en Theo Schalkx. Jos Schalkx wordt ook nog genoemd als vaandrig. Op 16 juni ’78 worden de patrouilles nog eens gewisseld. De Adelaars bestaan uit Jan Verwey, Bert Kool, Jan-Bart van Dorrestein, Jaap Backelandt, Rob Wormgoor en Richard Smit. De Poema’s bestaan uit André Kool, Han Rademaker, Ronnie, Bernd van Hal en Michel van Doorn. Rieks Joosten en Ton Heinsman zijn dan leiding.

In 1978 bestaat de leiding bij de gidsen uit Marjolijn S. en Ada Kool. Het zomerkamp van de gidsen is in mei en gaat naar het groepskampeerterrein op de Paltz. De welpenleiding bestaat in 1978 uit Cora, Tine en Joop. Het zomerkamp voor de verkenners in 1978 gaat naar Elburg, Ada Kool en Marga van Wegen zijn dan ook mee. Ada Kool is groepsvoorzitter in deze periode.

Op 16 mei 1979 wordt de Stichting Don Bosco opgericht door Anton van den Dijssel en Dinie Backelandt, bij de notaris Van Veeren te Soest.

Uit het welpen logboek

13-1-1973: Samenstelling van de nesten:

Grijze nestRode nestZwarte nest
Gids: Frank VerhoefGids: Michel v.d. LindenGids: Frank Lieverse
Helper: Jan VerweijHelper: Erik BackelandtHelper: Richard van Asch
Jan van LeekGuido LuikingBas Metternich

Logboek

Jan en ik waren er al. De Raksha die kwam wat later. Wij gingen mee naar binnen. Wij zaten even daar. Toen de Raksha zei dat we naar buiten moesten. Dat deden we. Ik pakte de bal. We gingen overschieten. Erik kwam later. Toen moesten we binnenkomen. We werden geblinddoekt. Jan ging eerst naar binnen. Hij moest eerst ergens aan voelen. Het was een soort tangetje. Toen moest hij over stoelen lopen zonder over de leuning te stappen. Toen moest hij een poppetje tekenen. Toen kwam ik. Ik moest persier het zelfde doen als Jan. Toen kwam Erik. Die moest het ook doen. Toen moest Jan sommige kleren aantrekken. Ik moest het ook doen. Erik ook. Toen Erik het gedaan had, mogten de blinddoek af. Ik moest het nog een keer doen. Daarna moesten raden welke tekening van je was. Ik raden de verkeerde. Toen gingen we sluiten. We moesten naar huis. Maar de Raksha was vegeten de limonade uit te delen. Toen we dat gedaan haden mogten we naar huis.

Bert Kool

Uit het logboek van de Cobra’s, Hyena’s en de Condors: verslag van 9-9-1977

We gingen om 7 uur openen. Voor zover je het openen kunt noemen. Zoals gewoonlijk zaten de uniformen weer slordig.

Nadat er geopend was, werden de tenten en de andere dingen die op zolder lagen van de zolder gehaald en alles netjes gesorteerd en alles kreeg een nieuwe plaats. Ook te touwen werden netjes opgerold en zonodig bezet.

Daarna werd alles wat beneden ook weer naar zolder gebracht.

Toen alles klaar was, gingen we nog even voetballen. Om ± 9 uur gingen we sluiten. (Iedere partij had een blikje en dit moest omgeschopt worden.)

Jan Verweij

Sint Joris 21-4-79

Zaterdag ’s avonds Sint Jorisdag samen met de welpen, gidsen, kabouters en de stam. Het begon al goed slecht de welpen waren er niet. Ze waren naar een andere plaats gegaan. Een kwartier later kwam Joop aan rennen (wat zeer leuk om te zien is) Toen de welpen er eindelijk waren, gingen we met het programma verder.

Joop vertelde het verhaal van Sint Joris. Naardat gingen de verkenners het geïmproviseerde toneelstuk van Sint Joris doen. Jan Bart als ridder en Han als draak. De prinses was Ronnie. Het toneelstuk bedoeld als een tragedie werd een comedie maar dit gaf niet.

Onder het toneelstuk deed André pogingen om z’n aandacht te trekken wat natuurlijk net niet moest, maar ja! Naar het toneelstuk werd een kabouter ontvoerd. De rest moest het spoor van de draak volgen tot aan de plaats waar de prinses vastgebonden hoorde te zijn. Hier moest de rest een paar opdrachten doen. Als ze deze uitgevoerd hebben mogen ze met de prinses naar het kampvuur terug gaan en naar huis.

Slechte avond maar hoe het ook anders. In een week kan je geen kampvuurprogramma maken met toneelstukjes en liedjes enz.

IJsberenweekend 3-2-1979

’s Ochtends zouden we om 8 uur op de bases zijn. We waren allemaal op tijd. De tenten en toebehoren werden door M. v.d. Dijssel weggebracht. OM 8.10vertrokken we naar de Paltz, te voet want dat zouden we doen, We gingen richting veen over de Dalweg en daarna door het bos verder naar de Paltz. De route hadden we van een blinde route (of kaart). Toen we die hadden gevolgd, kwamen we bij rails terecht waarvan we moesten schieten. We moesten naar een lengtegraad lopen naar in plaats van ± 60 meter rekende ik wat verkeerd en liepen we 600 meter. Later kwamen we daarachter en liepen toen meteen maar door naar ons kampterrein. Toen we aankwamen begonnen we meteen met het opzetten van de tenten. We probeerde de sneeuw die daar lag weg te smelten maar dat lukte niet want we kregen het vuur niet aan. Toen hebben we de tenten maar op de sneeuw neergezet. Het ging wel alleen het grondzeil schoof steeds weg.

Zaterdag 15 september 1979

’s Morgens om kwart voor tien vertrek ik naar de welpen. Eerst ga ik naar Marion Stolwijk en samen gaan we op de fiets naar het hordehol bij de Bonifaciusschool.

Daar vandaag gingen we vandaag met z’n allen een speurtocht doen in het Baarnsche bos.

We pakten onze fietsen, op weg naar het Baarns bos, kruising Korte Brinkweg – Stadhouderslaan kreeg Franke pech met z’n fiets. De Jacala bracht Franke naar huis en Marcel de Jong, Marcel van de Dijssel en ikzelf bleven wachten totdat ze weet terugkwamen bij de brug.

Gelukkig kwam ze gauw terug. De speurtocht was erg leuk. We moesten allemaal plaatjes volgen met opdrachten. Eén opdracht was bijvoorbeeld van Kaa de slang.

Kaa is een python reuze slang. Hij is niet giftig, maar doodt zijn prooi door omstrengeling – wurging. In Nederland komen ook slangen voor. Weet je er 2? Wat moet je doen bij een slangenbeet? Wat eet een slang?

Kaa kan zich enorm snel door de jungle voortbewegen. Hij kan Bagheera in volle vaart bijhouden. Ook zwemt hij goed. Sissis sissis.

Een andere was over Baloe de Beer.

Waarmee voedt Baloe de Beer zich (wat eet hij)? Baloe leerde Mowgli de wet. Hoe luidt de welpen/kabouterwet? Hoe heet de persoon die bijen houdt? Baloe is erg vrolijk en houdt wel van een grapje. Vertel een paar moppen. Baloe houdt erg van lekker eten en zeker van zoete hapjes. Vertel eens iets over het gebit. Wat is tandzijde, hoe poets je tanden, noem 6 tandpasta’s op. Wat is het verschil tussen tand-kies?

We reden keihard naar het hordehol met z’n allen. Ik moest bij Akela komen, want ik mocht een verhaal schrijven over de fijne speurtocht. Met het logboek onder mijn arm, fietste ik naar huis.

Hans Boelhouwer