Leiding

Vrijwilligers bij Scoutinggroep Don Bosco

Scouting Don Bosco heeft leden en leiding. Iedereen is vrijwilliger. Als jij geïnteresseerd bent om vrijwilliger te worden bij Don Bosco, dan kan je hier informatie vinden.

Leiding
Sinds enige tijd heeft de groep een vrijwilligersbeleid. Dit houdt in dat we specifiek nieuwe vrijwilligers werven voor bepaalde speltakken, dat we een opleidingstraject verzorgen en goed in de gaten houden of je op je plek bent.
Verder hebben we vacatures opgesteld voor leiding in het algemeen, voor scoutsleiding, voor welpenleiding en voor beverleiding. Mocht je interesse hebben in leiding worden bij Don Bosco, neem dan contact op met de groepsbegeleider, via: ikwilleidingworden@donboscosoest.nl.

Teamleiders
Aan iedere speltak is een leidingteam verbonden. Dit leidingteam bestaat in ieder geval uit een teamleider en een penningmeester. De teamleiders van Don Bosco zijn:

GroepNaamE-mail
BeversDorienke Hartmanbevers@donboscosoest.nl
WelpenRoos Frijlingwelpen@donboscosoest.nl
ScoutsThalina Hartmanscouts@donboscosoest.nl
SherrowsJoriene Hartmansherrows@donboscosoest.nl


Stichtingsbestuur
Een aantal ouders is bestuurslid. Op dit moment kunnen we nog een bestuurslid gebruiken. Indien geïnteresseerd, neem dan contact op met de voorzitter van het stichtingsbestuur: stichtingsvoorzitter@donboscosoest.nl.

Ondersteuners
Don Bosco is altijd op zoek naar mensen die bereid zijn wat extra’s te doen voor onze groep, zoals klussen, auto’s rijden of bruikbare spullen leveren. Via de groepscontactpersoon Joriene Hartman kan je contact opnemen: info@donboscosoest.nl.

Oudervertegenwoordiging

In 2008 heeft de groep een verenigingsvorm gekregen. In de statuten is opgenomen dat ook ouders vertegenwoordigd kunnen zijn in de groepsraad. Voor elke leeftijdscategorie is er één plaats gereserveerd in de groepsraad. Er zijn dus vier ouderzetels beschikbaar. Eén namens alle ouders van de bevers (leeftijdscategorie 5-6 jaar), één namens alle ouders van de welpen (leeftijdscategorie 7 – 11 jaar), één namens alle ouders van de scouts (11 – 14 jaar) en één namens de ouders van de sherrows (15 – 18 jaar). De functie van oudervertegenwoordiger kan gecombineerd worden met een functie in het (dagelijks) bestuur, maar dat hoeft niet.
De oudervertegenwoordiger moet gekozen worden door de ouders. Ouders van jeugdleden die ook geïnteresseerd zijn in deze taak kunnen contact opnemen met ons, via info@donboscosoest.nl.