Organisatie

Sinds december 2007 is Don Bosco qua bestuursvorm overgegaan van een stichting naar een vereniging. Van oudsher zijn er in Nederland vele scoutinggroepen die gebruik maken van de stichtingsvorm om de financiƫn en de onroerende zaken te beheren. Scouting Nederland heeft in 2006 besloten dat een verenigingsstructuur beter past bij de open, democratische realiteit van scouting. Dit heeft als gevolg dat er ook een betere borging is van de inbreng van leden en hun wettelijke vertegenwoordigers (de ouders). Verder is de aansprakelijkheid van de leiding en het bestuur beter belegd bij deze nieuwe vorm.

Ook onze groep was eerst een stichting en heeft de verandering van stichting naar vereniging gerealiseerd. Officieel is er nu een groepsvereniging en een beheersstichting, kortweg een vereniging en een stichting. De vereniging regelt alles wat met het scoutingspel te maken heeft. De Stichting draagt, in opdracht van de vereniging, zorg voor het gebouw en de financiĆ«n.

Het hoogste orgaan in de vereniging is de Groepsraad. De groepsraad bestaat uit alle leiding, het groepsbestuur en een afgevaardigde per speltak.